Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst

 

750 jaar Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst

 Het Onze Lieve Vrouwe Gilde bestaat dit jaar 750 jaar. In de loop der tijd kende “de Guld” veel ups en downs. Zo is er door brand in de 19 eeuw veel verloren gegaan. Het oudste jaarboek is van 1883 Het oudste zilveren koningsschild is van Hanrick Hanricks uit 1619.

Tegenwoordig is Het Onze Lieve Vrouwe Gilde springlevend. Dit blijkt uit:

Koningschieten.: In een cyclus van drie jaar: Huidige Koning is Toon van den Heuvel Het Onze Lieve Vrouwe Gilde heeft een Keizer, Gerard Heesterbeek. Keizer ben je na drie keer op rij koning te zijn geworden.

Patroonsdag: Op de zaterdag rond de 10e mei wordt de Patroonsdag gehouden.

Gildekamer: Sinds mensenheugenis is café De Gouden Appel (het huidige café Manhattan) de Gildekamer. Het Onze Lieve Vrouwe Gilde heeft bijna 80 leden met onder andere vendeliers, tamboers, klaroenblazers en kruisboogschutters.

Gildeterrein: Een gildeterrein met sinds kort een geweerboom, de nodige kruisboogbomen, jeu de boules banen en een nieuw gildegebouw. Een aantal gildebroeders beheerst nog steeds het oude kaartspel “katten”.

Jeugd: Ook de jeugd is in ruime getalen aanwezig.

 750 jaar. Een enorm lange termijn. Deze mijlpaal willen we op gepaste wijze vieren met een jubileumprogramma:

Koning der Koningen: Tijdens de braderie “Zilst Mert” zal op de parkeerplaats van de Spar aan de Kruisstraat in Zeelst een schietwedstrijd gehouden worden. Dit is een wedstrijd met geweer waarvoor alle Koningen van de Gilden in de omgeving zullen worden uitgenodigd om de schieten wie de beste Koning der Koningen is.............lees meer

 

Kleine Gildedag: Wedstrijden en demonstraties op het gildeterrein aan de Blaarthemseweg.....lees meer

 

Gemeente Wisselschild: schietwedstrijd:Vanaf 15.00 uur zal die middag door middel van kruisboogwedstrijden geschoten worden om o.a. het Gemeente Veldhoven wisselschild. Dit is een jaarlijks evenement wat steeds bij een van de Veldhovense Gilden gehouden worden. In verband met het jubileumjaar zal dat in 2019 op het Gildeterrein van het Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst plaatsvinden........lees meer  

 

Receptie: 17.00 uur Gildemis / 19.00 uur Receptie voor genodigden....lees meer