Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst

Vaandrig Tinus Vogels

Klik voor groter beeld Keizer: wordt je als je voor de 3 de keer achter elkaar koning geschoten hebt. Deze functie is voor het (gilde) leven en een eventuele volgende keizer moet wachten tot deze functie weer vrij komt.

 

Klik voor groter beeld Koning: is de gildebroeder die tijdens het koningschieten de vogel naar beneden schiet, dit gebeurt bij ons gilde om de drie jaar, ook draagt hij de koningsmantel met zilveren schilden van voorgaande koningen.

 

Klik voor groter beeld Opperdeken: deze heeft de dagelijkse leiding binnen het gilde en zit de vergaderingen voor. Een andere naam is ook wel hoofdman of regerend deken.

 

Klik voor groter beeld Kapitein: die heeft de leiding als het gilde naar buiten treedt en zorgt ervoor dat alles goed en ordelijk verloopt.

 

Klik voor groter beeld Vaandrig: deze draagt het hoofdvaandel en loopt voorop bij het gilde. Met dit vaandel wordt niet gevendeld maar wel gegroet, bv. zoals bij wereldlijke en kerkelijke overheden en als laatste groet bij de uitvaart van een gildebroeder.

 

Klik voor groter beeld Deken-schrijver: is de secretaris van het gilde, verwerkt de post en zorgt dat iedereen geïnformeerd is.

 

Klik voor groter beeld Rentmeester: deze beheert en regelt de financiën binnen ons gilde, en zorgt zo dat het gilde financieel ook gezond blijft.

 

Klik voor groter beeld Deken: Bestuurslid

 

ANDERE FUNCTIES BINNEN ONS GILDE.

 

Klik voor groter beeldEre Deken: Piet Boogers, heeft zich in 1953 (ruim 60 jaar geleden) aangemeld als gildebroeder van ons gilde en heeft 50 jaar een functie in de Overheid bekleed en wel in de functies, Koning, Kapitein en Deken-Schrijver. In 2012 heeft ons gilde hem onderscheiden met de titel “Ere-Deken” als dank voor zijn jarenlange inzet voor ons gilde.

Klik voor groter beeldLid van Verdienste: Theo Senders, is sinds 1953 (ruim 60 jaar) gildebroeder van ons gilde en heeft in die tijd altijd voor het gilde klaar gestaan, in het bijzonder in ons gildegebouw maar ook op andere gebieden is er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. In 2013 heeft ons gilde hem onderscheiden met de titel “Lid van Verdienste”.

Patroonheilige-/zilverdrager: deze gildebroeder (ouderling/zilverdrager) heeft naast het dragen van een zilvermantel ook de taak om het beeldje van O.L.Vrouwe te dragen.

Zilverdragers: dat zijn de 4 ouderlingen van het gilde, (dit zijn gildenbroeders met de meeste gildenjaren) en dragen de zilvermantel met het zilver van ons gilde.

Vendeliers: deze sluiten de rijen van het gilde en zijn van grote waarde en onmisbaar voor het gilde, ze beelden tijdens het vendelen de strijd tussen goed en kwaad uit.

Tamboers: die geven met hun marsen het tempo aan als het gilde “gaat”, en begeleiden samen met de klaroenblazers de vendeliers tijdens de vendelgroet.

Klaroenblazers: als het gilde “gaat” dan luisteren de blazers al dan niet met de tamboers het geheel muzikaal op. Ook tijdens de vendelgroet zijn ze te horen.